Atgal

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2019 m.

Finansinės ataskaitos 2019 m. I ketv.

2018 m.

Metinė finansinė ataskaita

Finansinės ataskaitos 2018 m. I ketv.

Finansinės ataskaitos 2018 m. I pusm.

Finansinės ataskaitos 2018 m. III ketv.

2017 m.

Metinė finansinė ataskaita

Finansinės ataskaitos 2017 m. I ketv.

Finansinės ataskaitos 2017 m. I pusm.

Finansinės ataskaitos 2017 m. 9 mėn.

2016 m.

Metinė finansinė ataskaita

Finansinės ataskaitos 2016 m. III ketv.

Finansinės ataskaitos 2016 m. II ketv.

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2016.03.31

Finansavimo sumos 2016 m. I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016. I ketv.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2016 m. I ketv.

2015 m.

I ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2015.03.31

Finansavimo sumos 2015 m. I ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015. I ketv.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2015 m. I ketv.

II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2015.06.30

Finansavimo sumos 2015 m. II ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015. II ketv.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2015 m. II ketv.

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2015.09.30

Finansavimo sumos 2015 m. III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015. III ketv.

Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2015 m. III ketv.

IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2015 m.

Finansavimo sumos 2015 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m.

Metinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2015 m.